PLX-HOSE

18:00, 02/09/2022

Lợi nhuận sau thuế giữa niên độ sau soát xét của công ty mẹ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã chứng khoán PLX) âm gần 704 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia