PVC – PT

09:40, 27/05/2019

CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC – PT, mã: PXT) đã nhận được tổng cộng 7 quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp phong tỏa tài khoản của Cục thuế Bà

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia