QLTT

16:07, 13/06/2022

Sau hơn 9 năm thực thi Luật Giá đã bộc lộ những tồn tại và hạn chế, do vậy Bộ Tài chính đang đề xuất sửa đổi nhằm ngăn chặn và kiểm soát các vi phạm về kê khai, niêm yết giá hàng hóa trên thị trường, tránh thất thu ngân sách nhà nước.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia