QLTT tỉnh Lâm Đồng

08:15, 03/03/2022

Cục QLTT tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Dầu khí Hà Thành - Chi nhánh Lâm Đồng - Cửa hàng xăng dầu Đức Long Bảo Lộc về hành vi giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia