Quần đảo Solomon

10:10, 19/08/2022

Đây sẽ là khoản vay đầu tiên từ Trung Quốc kể từ khi đảo quốc Thái Bình Dương thiết lập quan hệ ngoại giao đồng minh với quốc gia tỷ dân vào năm 2019.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia