QUẢN TRỊ

06:29, 17/09/2020

Với phương châm nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo, Trường Đại học Điện lực (EPU) đã không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đại học danh tiếng trong khu vực và trên thế giới.

CapitaLand Việt Nam có Tổng Giám đốc mới
10:06, 23/06/2020
Quốc Trực
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia