quảng cáo xe buýt

07:17, 21/08/2017

TPHCM dự kiến trong tháng 9/2017 sẽ triển khai đấu giá quảng cáo ở hai bên hông của 2.082 chiếc xe buýt và thu về khoảng 200 tỉ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia