quy định giá bán điện

10:40, 18/12/2019

Bộ Công thương đề nghị xem xét tạm dừng việc đề xuất, thoả thuận các dự án điện mặt trời theo cơ chế giá FiT (giá cố định) cho tới khi có hướng dẫn mới của cấp có thẩm quyền.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia