quy định về tách thửa, hợp thửa

14:05, 27/10/2021

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có dự thảo quy định về tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn, nhằm tránh tình trạng né lập dự án đối với thửa đất ở hoặc đất nông nghiệp có diện tích lớn và ngăn ngừa trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia