quy trình bắt buộc

08:20, 11/01/2022

Trước thực tế có khoảng 90% dự án phần mềm tại Việt Nam chưa tuân thủ quy trình phát triển an toàn, Bộ TT&TT dự kiến sẽ đưa ra một quy trình bắt buộc để cải thiện vấn đề trên.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia