Quyết định chủ trương đầu tư Dự án

09:43, 27/07/2022

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vàm Cống được thực hiện tại phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Nhà đầu tư là CTCP Tập đoàn T&T.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia