Real Estate & Tech Forum 2019

16:00, 24/07/2019

Theo vị thuyền trưởng của Đất Xanh Premium thì rào cản lớn nhất trong quá trình công nghệ hóa hoạt động môi giới bất động sản chính là sự minh bạch về dữ liệu.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia