Reliance Retail

10:40, 08/10/2021

Người đàn ông giàu nhất Ấn Độ đang trong quá trình đưa chuỗi tiện lợi 7-Eleven đến với đất nước tỷ dân, bổ sung thêm danh mục vào đế chế kinh doanh rộng lớn bao gồm năng lượng, hóa chất, bán lẻ và viễn thông của mình.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia