rút tiền qua thẻ ATM

09:37, 06/10/2020

Tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 47/2014, NHNN đề xuất qui định các tổ chức tín dụng thực hiện việc thu hồi, loại bỏ hoặc vô hiệu hóa các tài khoản không sử dụng, hết hạn sử dụng, không hoạt động trong khoảng thời gian tối đa 90 ngày.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia