sabeco

15:25, 14/03/2018

Tại báo cáo gửi Bộ Công Thương, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị truy thu của Sabeco 2.500 tỷ đồng lợi nhuận còn lại từ năm 2016 trở về trước.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia