sắc lệnh cấm nhập cảnh

07:15, 02/05/2021

Ngày 11/3 đánh dấu tròn 1 năm từ ngày tổ chức ý tế thế giới chính thức công bố đại dịch COVID-19. Thế giới đã thay đổi khủng khiếp và sẽ không bao giờ quay trở lại như những năm trước đây.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia