Saigon Avenue

08:30, 20/08/2018

Thời gian qua, tranh chấp phát sinh tại các dự án mà chủ đầu tư đem thế chấp tại ngân hàng ngày một nhiều. Trong khi đó, cơ quan chức năng liên tục đưa ra cảnh báo và danh sách các dự án đang thế chấp

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia