Samsung 22F350

16:05, 16/03/2020

Nếu làm việc tại nhà, ngoài một chiếc máy tính đủ hiệu năng, lựa chọn màn hình sẽ là ưu tiên cao nhất. Màn hình được xét độ ưu tiên cao, thậm chí hơn máy tính bởi lẽ, đây là thiết bị ‘hiển thị’ toàn bộ quá trình tương tác giữa người dùng và máy tính.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia