sân bay tân sơn nhất

06:59, 14/06/2017

Số lượng hành khách đến sân bay Tân Sơn Nhất đã vượt mức đáp ứng của sân bay này. Do đó, cần có phương án sử dụng các quỹ đất nhàn rỗi để mở rộng sân bay này.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia