sân bay thành sơn

09:15, 17/08/2022

Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận vừa có thông báo gửi các doanh nghiệp về việc tài trợ ý tưởng quy lập quy hoạch phân khu xây dựng khu vực sân bay Thành Sơn.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia