sàn giao dịch chứng khoán TP. HCM

11:25, 10/09/2021

Four Home AM, Legend Land, Nhật Minh Land nằm trong danh sách 30 sàn giao dịch bất động sản đang kinh doanh dịch vụ bất động sản không chấp hành việc đăng ký hoạt động cùng nhiều vi phạm khác nhau trên địa bàn Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia