sản lượng dầu của Mỹ

14:17, 13/03/2018

Giá dầu đã sụt giảm trong sáng ngày hôm nay do sự gia tăng không ngừng của sản lượng dầu thô Mỹ trên thị trường.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia