sản phẩm xịt kháng khuẩn sả chanh Catchy

17:30, 18/08/2022

Sản phẩm mỹ phẩm xịt kháng khuẩn sả chanh của Công ty TNHH sản xuất Catchy Natural Cosmetic, Công ty TNHH sản xuất mỹ phẩm NAFACO bị thu hồi do không đáp ứng yêu cầu về giới hạn Methanol trong sản phẩm mỹ phẩm theo quy định.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia