sản xuất tạp trung

16:30, 17/08/2017

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tập trung nghiên cứu đề xuất chính sách khuyến khích tích tụ đất đai nhằm phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn trong nông nghiệp.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia