sáng tạo Việt

15:35, 20/08/2018

Thành phố sẽ xây dựng một số công viên phần mềm để thu hút các doanh nghiệp, nhà khoa học quốc tế tới đầu tư, làm việc. Thành phố chủ trương phát triển nền công nghiệp theo hướng hợp tác đào tạo kỹ s

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia