SAP

15:00, 19/06/2019

SAP HANA® và nền tảng đám mây SAP® giúp khách hàng hiện thực hóa doanh nghiệp thông minh với công nghệ thông minh, đơn giản và an toàn.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia