Sebia

06:24, 17/04/2021

Doanh nghiệp Global Ordnance, LLC (GO) và nhà sản xuất Yugoimport SDPR J.P. của Serbia thực hiện thành công cuộc thử nghiệm bắn với độ chính xác cao từ lựu pháo tự hành NORA B-52 M21 155 mm nâng cấp, trước khi chuyển tới Quân đội Mỹ thử nghiệm đánh giá.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia