Silver Shores

10:45, 13/08/2018

Chính quyền Đà Nẵng vừa ký quyết định sẽ thu hồi đất tại 2 dự án với tổng diện tích là 4.000m2, để làm lối xuống biển.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia