Smartphone Vivas Lotus S3 LTE

15:51, 29/07/2017

Ngày 29/7, tại Hà Nội,VNPT Technology ra mắt đồng thời loạt sản phẩm công nghệ dành cho người tiêu dùng: Smartphone Vivas Lotus S3 LTE và SmartBox PC.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia