số hoá

14:30, 03/04/2019

Doanh nghiệp số sẽ đưa ra nhiều quyết định chính xác, giảm thiểu được nhiều rủi ro trong kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng hoạt động kinh doanh, giảm thiểu được các chi phí vận hành không đán

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia