Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

11:26, 26/02/2020

Trong tháng 1/2020, có một doanh nghiệp đăng ký thành lập tại Hà Nội với số vốn 144.000 tỷ đồng (tương đương gần 6,3 tỷ USD), chiếm 53,9% tổng vốn đăng ký thành lập mới của doanh nghiệp cả nước.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia