Sở KH-ĐT Hà Nội

14:25, 03/12/2018

Sở KH-ĐT Hà Nội cho biết, TP Hà Nội có chủ trương khuyến khích thành lập DN, đồng thời đẩy mạnh mô hình cơ quan đăng ký kinh doanh thân thiện và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia