Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM

14:38, 12/03/2021

Tuyến Metro số 2 đi qua địa bàn 6 quận tại TP. HCM, gồm quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú. Sau khi thực hiện giải phóng mặt bằng, có những nhà giải tỏa hết diện tích đất, nhưng có những nhà vẫn còn sót lại một phần đất rất nhỏ, dưới chuẩn xây dựng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia