Sở Tài nguyên và Môi trường Long An

11:23, 05/05/2021

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc thực hiện đúng Quyết định 75/2019/QĐ-UBND về vấn đề tách thửa trên địa bàn.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia