sơ tuyển nhà đầu tư

16:15, 30/03/2020

Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ đã có thông báo mời sơ tuyển các dự án khu nhà ở, khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia