Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh

17:03, 28/10/2019

Lãnh đạo Sở Xây dựng khẳng định, qua kiểm tra cho thấy dự án “Khu dân cư Bến Cầu” không nằm trong danh mục dự án nhà ở trên địa bàn và đây là dự án “ma”.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia