Sở Xây dựng TP. Cần Thơ

17:39, 24/05/2021

Sở Xây dựng TP. Cần Thơ cho biết, tính đến hết tháng 4/2021 trên địa bàn có 10 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai và 4 dự án đủ điều kiện huy động vốn.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia