sóng nhiệt

10:55, 17/08/2022

Tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc đã ra lệnh đóng cửa tất cả các nhà máy trong sáu ngày để giảm bớt tình trạng thiếu điện trong khu vực khi một đợt sóng nhiệt kinh hoàng quét qua cả nước.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia