St.Peterburg

14:30, 14/12/2020

Một nhà từ thiện hào phóng người Pháp đã để lại tiền thừa kế trong di chúc của mình cho bầy mèo sống dưới tầng hầm Bảo tàng State Hermitage tại Nga.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia