Stripe

15:52, 24/04/2022

Công ty thanh toán trực tuyến Stripe sẽ bắt đầu cung cấp cho các công ty đối tác khả năng thanh toán cho người dùng bằng tiền điện tử thông qua stablecoin USDC.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia