sửa đổi thông tư 36

16:24, 24/08/2017

Dự thảo Thông tư 36 sửa đổi quy định tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn đối với các tổ chức tín dụng là 45% vào năm 2018, và 40% vào năm 2019 thay vì năm 2018 như hiện nay.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia