Sumitomo

14:51, 02/01/2020

Ngày 2/1/2020, Tập đoàn Bảo Việt nhận được đề cử ở 6 hạng mục tại Cuộc bình chọn Báo cáo Phát triển bền vững tốt nhất châu Á năm 2019 (ASRA 2019).

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia