Sun Grand CityAncora Residence

18:04, 15/03/2021

Khi các thành phố hiện đại, giàu có nhất thế giới đã “đọ” độ phát triển bằng những tòa nhà chọc trời, thì một thành phố biển đảo như Phú Quốc khó có thể cứ đứng ngoài cuộc, nếu muốn sớm bước ra ngoài biên giới.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia