TAC

10:10, 22/10/2018

Mặc dù đã không còn thua lỗ như quý đầu năm 2018 nhưng hoạt động kinh doanh của Kido vẫn chưa khởi sắc như trước đây, thậm chí 9 tháng lãi ròng còn giảm tới 99% khi chỉ đạt vỏn vẹn 4 tỷ đồng và cách r

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia