tác động của dịch covid-19

08:58, 16/09/2021

Công đoàn Việt Nam đề nghị xem xét dùng nguồn kết dư của Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ cho tất cả người lao động đã và đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ 6 tháng trở lên để động viên và hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho người lao động.

Ngày 15/9: Có 10.585 ca mắc COVID-19
19:24, 15/09/2021
Thành Nam
Ngày 14/9: Thêm 10.508 ca mắc COVID-19
19:11, 14/09/2021
Thành Nam
Ngày 13/9: Có 11.172 ca mắc COVID-19
20:38, 13/09/2021
Thành Nam
Ngày 12/9: Thêm 11.478 ca mắc COVID-19
21:44, 12/09/2021
Thành Nam
Ngày 11/9: Có 11.932 ca mắc COVID-19
19:26, 11/09/2021
Thành Nam
Tối 10/9: Thêm 13.321 ca mắc COVID-19
19:40, 10/09/2021
Thanh Bút
Ngày 8/9: Thêm 12.680 ca mắc COVID-19
19:25, 08/09/2021
Thanh Bút
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia