tác động của dịch covid-19

08:08, 08/09/2021

Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16, các hiệp hội đề xuất doanh nghiệp, người lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Ngày 7/9: Thêm 14.208 ca mắc COVID-19
19:00, 07/09/2021
Thành Nam
Ngày 6/9: Thêm 12.481 ca mắc COVID-19
19:20, 06/09/2021
Thành Nam
Ngày 5/9: Thêm 13.137 ca mắc COVID-19
19:38, 05/09/2021
Thành Nam
Ngày 4/9: Có 9.521 ca mắc COVID-19
19:55, 04/09/2021
Thanh Bút
Ngày 3/9: Thêm 14.922 ca mắc COVID-19
18:55, 03/09/2021
Thành Nam
Ngày 2/9: Thêm 13.197 ca mắc COVID-19
19:16, 02/09/2021
Thành Nam
Tối 1/9: Thêm 11.434 ca mắc COVID-19
19:32, 01/09/2021
Thành Nam
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia