tái cấu trúc nền kinh tế

09:41, 15/12/2021

Đại diện cho các doanh nghiệp giao thông, xây dựng, các chuyên gia cho rằng cần sớm mở nút thắt để các dự án PPP và các dự án xây dựng được phát triển.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia