tài khoản mở mới

18:09, 05/02/2021

Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), trong tháng 1 vừa qua nhà đầu tư trong nước đã mở mới 86.269 tài khoản chứng khoán. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia