tài trợ lập quy hoạch dự án

09:05, 19/10/2022

Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận đề nghị CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam cam kết việc tài trợ ý tưởng quy hoạch là tự nguyện, không điều kiện và cơ quan quản lý nhà nước có toàn quyền sử dụng phương án ý tưởng quy hoạch do đơn vị tài trợ.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia