tạm dừng hoạt động

06:35, 09/09/2021

Tổng Cục đường bộ Việt Nam đã thu hồi 25 giấy phép lưu hành xe quá khổ, yêu cầu tạm dừng việc vận chuyển các loại hàng trên mạng lưới đường bộ cả nước. Đồng thời, buộc Trung Nam Group báo cáo nguyên nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia